Wet meldplicht datalekken zorgt voor onrust in de zorg

De verpleegkundige van afdeling B belt om 16:30 uur: Tijdens het wassen van meneer De Zande is de tablet waarmee ze inlogt op het EPD verdwenen. Omdat het op de afdeling van dementerenden gebeurd is, vermoedt ze dat het device niet met opzet gestolen is. 

Wet meldplicht datalekken zorgt voor onrust in de zorg

En nu? 

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe wet meldplicht datalekken van kracht gegaan. In de zorg een zeer belangrijk onderwerp vanwege de gevoeligheid van persoonlijke gegevens. Maar een datalek meld je niet zomaar even. De overheid heeft dit knap ingewikkeld gemaakt. En dat niet alleen, ze verwacht ook van je dat je het allemaal binnen 48 uur geregeld hebt.

Wat is een datalek en wanneer moet je het melden?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. (bron: autoriteitsgegevens.nl)

Wat, hoe, wanneer en waar moet je melden?

Zodra een lek ontstaan is gaat de tijd lopen. Ondanks dat de overheid doet voorkomen dat het melden “slechts” het invullen van een formulier is, zien we veel klanten worstelen met de meldplicht. Niet gek als je ziet welke informatie er gegeven moet worden bij de melding.

Melden: het kan eenvoudiger

Om het melden van datalekken eenvoudiger te maken heeft Hands on, in samenwerking met ConQuaestor, een tool ontworpen voor haar klanten. In deze tool wordt inzichtelijk gemaakt wie toegang heeft tot welke informatie. Op deze manier kunnen lekken worden voorkomen. Mocht er tóch een lek doorsluipen, dan kan je met behulp van de tool en een paar simpele vragen de melding maken.

Interesse?

Ook stress voorkomen? Verklein de kans op een datalek en vereenvoudig de melding. Vraag voor meer informatie naar Hands on consultant Jeroen Oostema (088-1810164).