Welke ICT-oplossingen dragen onvoldoende bij aan het ondersteunen van de kerntaken?

ICT bij de woningcorporaties nog onvoldoende ondersteunt

In de whitepaper ‘Kerntaken woningcorporaties nog onvoldoende ondersteund door ICT’ kon je lezen wat de oorzaken zijn waarom ICT de kerntaken van woningcorporaties nog onvoldoende ondersteunt. Met de invoering van de Woningwet 2015 werden de kerntaken van woningbouwcorporaties aangescherpt. De primaire kerntaak voor corporaties is de verhuur en ontwikkeling van woningen voor mensen met lagere inkomens. Het bouwen van huurwoningen in de vrije sector mag alleen nog onder strikte voorwaarden. Ook zijn er in de wet strengere eisen gesteld voor het financiële beleid van de woningcorporaties en krijgen huurders meer zeggenschap.

Valkuilen en tips

Het voldoen aan al deze eisen is zonder ICT een vrijwel onmogelijke opgave. Logisch dat bij menig woningbouwcorporatie ICT hoog op het prioriteitenlijstje staat. Tegelijkertijd zien we woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ICT een meerwaarde kan bieden om in te spelen op de vele veranderingen. 

Welke ICT-oplossingen dragen onvoldoende bij aan het ondersteunen van de kerntaken?

Om je te behoeden voor keuzes die minder succesvol zijn, laten wij jou in deze whitepaper zien welke ICT-oplossingen onvoldoende bijdragen aan het ondersteunen van de kerntaken van woningcorporaties.