Kerntaken woningcorporaties nog onvoldoende ondersteund door ICT

De woningwet 2015 en de impact op de ICT infrastructuur

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 vindt er een ingrijpende hervorming plaats in het stelsel van woningcorporaties: strengere eisen aan het toezicht, een ingeperkt taakgebied en huurders die steeds meer zeggenschap krijgen. Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij zich vrijwel alleen nog bezig houden met de verhuur en de ontwikkeling van sociale woningbouw voor mensen met lagere inkomens. De vele veranderingen die de wet teweeg brengt, hebben uiteraard ook gevolgen voor de visie, de missie en de bedrijfsvoering van corporaties.

Woningcorporaties zien een dalend vermogen en kiezen, soms noodgedwongen, vaker voor samenwerking. Het veiligstellen van data wordt bovendien een steeds grotere uitdaging. ICT kan hierin het verschil maken en een meerwaarde betekenen. De vraag is alleen of de huidige infrastructuur en mankracht daarvoor voldoende is uitgerust.

Kerntaken woningcorporaties nog onvoldoende ondersteund door ICT

In de whitepaper 'Kerntaken woningcorporaties nog onvoldoende ondersteund door ICT' gaan we daar uitgebreid op in.