Hoe kan ik als ICT-eindverantwoordelijke medewerkers optimaal faciliteren?

Binnen woningcorporaties

De Woningwet 2015 leidde tot flink wat hervormingen bij woningcorporaties. Ook in 2017 staan er in het kader van deze wet - en de aanpassingen hierop in de Veegwet wonen die per 1 juli 2017 van kracht is - nog heel wat implementatieactiviteiten op het programma. Om alle processen te ondersteunen en een efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen is er een toenemende behoefte aan informatievoorziening. De eindverantwoordelijke voor ICT ziet zich voor een enorme uitdaging geplaatst. Huurders van een corporatie willen vanuit huis steeds meer woonzaken 24/7 zelf kunnen regelen.

Medewerkers dienen optimaal gefaciliteerd te worden bij het uitvoeren van de kerntaak van de corporatie: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

In de whitepaper ‘Kerntaken woningcorporaties nog onvoldoende ondersteund door ICT’ kon je lezen dat er voor woningcorporaties nog heel wat winst valt te behalen in het optimaliseren van de informatievoorziening. In de whitepaper 'Welke ICT-oplossingen dragen onvoldoende bij aan het ondersteunen van de kerntaken?' kon je lezen welke ICT-oplossingen medewerkers onvoldoende ondersteunen.

Hoe kan ik als ICT-eindverantwoordelijke medewerkers optimaal faciliteren?

In deze  whitepaper bieden we je een stappenplan om jouw corporatiemedewerkers optimaal te faciliteren bij het uitvoeren van hun kerntaken.