Hoe draagt ICT bij aan de groei en verbetering van onderwijsinstellingen?

Hands on Onderwijs & ICT Ronde Tafel

Hoe draagt ICT bij aan de groei en verbetering van onderwijsinstellingen?

Op 9 maart jl. vond de eerste Onderwijs & ICT Ronde Tafel, georganiseerd door Hands on, plaats in Almere. 8 IT-verantwoordelijken vanuit verschillende onderwijsinstellingen discussieerden over de uitdagingen en oplossingen op IT-gebied binnen het onderwijs.

Aan het begin van de sessie werden de verwachtingen van de deelnemers met elkaar gedeeld. De aanwezigen spraken vooral uit van elkaar te willen leren en geïnspireerd te willen raken over onderwerpen als de adoptie van ICT-middelen en het werken in de cloud. 

Uitdagingen Nordwin College

Andries Kuipers, verantwoordelijk voor IT-regie bij het Nordwin College begon de middag met het schetsen van de uitdagingen die het Nordwin College had. Aan het eind van de middag vertelde hij hoe ze deze uitdagingen te lijf zijn gegaan en inspireerde hij de deelnemers met de visie van het Nordwin College op ICT binnen hun onderwijsinstelling. Bij het Nordwin College vielen grofweg 3 grote uitdagingen op:

1. De moeite die docenten hebben met het goed inzetten en maximaal gebruik maken van (nieuwe) ICT-middelen. Schoolpersoneel bestaat vooral uit onderwijsmensen, met passie voor lesgeven. Als men niet snel de meerwaarde inziet van ICT-faciliteiten en niet begrijpt hoe het werkt, worden de middelen niet gebruikt. Er is nauwelijks tijd en ruimte om dit goed te borgen. Docenten hebben bijvoorbeeld moeite om de functionaliteit van digiborden of andere IT-middelen te gebruiken.

2. Het Nordwin College is ontstaan uit fusies. Iedere school had een eigen netwerk, die ‘aan elkaar geknoopt werden’. Dit leidde tot halve oplossingen en tot problemen. Er ontstond een omgeving die gekenmerkt werd door ‘brandjes blussen’, waarbij steeds meer leidingen barstten en deze leidingen vervolgens ad hoc weer gemaakt werden. Een nieuw schoolbestuur heeft de ICT organisatie vervolgens uitgedaagd anders naar ICT te kijken. 

3. Medewerkers wilden steeds meer plaatsonafhankelijk werken. En dit kon niet op een goede manier aangeboden worden. Er ontstond een wildgroei aan losse systemen die steeds moeilijker te beheren werden. Eigen apparaten werden meegenomen. Hierdoor ontstond een trage IT-infrastructuur, die bovendien niet altijd beschikbaar was. Daardoor konden medewerkers dus niet altijd bij belangrijke documenten en applicaties.

Stellingen

Gedurende de sessie kregen de aanwezige IT-verantwoordelijken een tweetal stellingen voorgelegd:

  • Stelling 1:
    Ik merk dat nieuwe IT-middelen niet of nauwelijks geadopteerd worden door docenten en personeel
     
  • Stelling 2: 
    IT-visie is onmisbaar voor scholen


De stellingen zorgden voor interessante discussies en nieuwe inzichten onder de aanwezigen. 

Benieuwd wat er besproken is?

Ben je benieuwd hoe het Nordwin College haar IT-uitdagingen heeft aangepakt? Of wil je weten welke nieuwe inzichten de stellingen hebben opgeleverd? Vraag het verslag van de Onderwijs & ICT Ronde Tafel aan door onderstaand formulier in te vullen.