Vereenvoudigd beheer bij SVOK dankzij Azure

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland. Tim Heuperman streeft er in zijn rol als project manager bij SVOK naar om de IT-infrastructuur verder te professionaliseren.

Vereenvoudigd beheer bij SVOK dankzij Azure

Tim Heuperman: “Uit een technische analyse kwam naar voren dat de infrastructuren op de verschillende scholen niet overal goed ingericht waren. Daarbij wenste het bestuur van de stichting om de mensen vanuit één omgeving te kunnen bereiken. Om dit verbetertraject te starten, is een aanbesteding voor netwerkinfrastructuur uitgeschreven. Hiervoor kwam Hands On als beste uit de bus. SVOK streefde naar een IT-omgeving waarin het beheer vereenvoudigd werd, maar waarin ook zo efficiënt mogelijk samengewerkt kon worden. Mensen werken immers op verschillende scholen en locaties. Hierdoor was er eigenlijk maar één oplossing: het creëren van één samenwerkingsomgeving op basis van Office 365. Om die redenen werd met behulp van Hands On de stap gemaakt naar Microsoft Azure en Office 365."

Eenvoudig beheer en automatische updates met Azure AD

Omdat SVOK zelf onvoldoende kennis en ervaring in huis heeft om migraties en consolidaties uit te voeren, ging men op zoek naar een hybride constructie. Hierbij bleef de verantwoordelijkheid voor de migratie bij de onderwijsinstelling zelf liggen, maar werd externe hulp ingeschakeld. De rol van IT-partner Hands on was primair gericht op het beheer van het centrale deel van de infrastructuur. Tim heeft hierbij advies ingewonnen bij de consultants van Hands on. Zij hebben voornamelijk gezorgd voor een kwaliteitsaudit en hierbij een adviesrapport geschreven ter voorbereiding op de consolidatie. Na de consolidatie is Hands on verantwoordelijk voor het beheer van 14 servers in totaal en ook van de werkplekken op het bestuursbureau. 

Tim Heuperman: “We wilden in toenemende mate gebruik maken van de voordelen die cloud technologie biedt. Tot voor kort stonden er nog veel servers lokaal, op de verschillende locaties. Dat is kostbaar en complex om te beheren. We kunnen nu centraal diensten aanbieden. En patches en updates worden automatisch uitgevoerd in Office 365. Om gebruik te maken van Office 365 was een identity en access infrastructuur nodig. In dit kader hebben we gekozen voor Active Directory Federation Services (ADFS). Vervolgens zijn dus ook de Exchange servers naar Office 365 gemigreerd. Belangrijke winst bij dit project is dat de ICT-afdelingen van de scholen intensief hebben samengewerkt bij deze migratie.”

Vereenvoudigd beheer bij SVOK dankzij Azure

Waarom Office 365?

De reden om naar Office 365 over te stappen was tweeledig. Enerzijds is het mogelijk om binnen SVOK intensiever met elkaar samen te werken. Iedereen kan met Exchange Online nu altijd en overal bij zijn e-mail. Dit sloot uitstekend aan bij de ambitie van de scholen. 

Zo is op het Kennemer College  een leerportaal ingericht, die individueel en gepersonaliseerd leren voor de leerlingen stimuleert. De stichting streeft ernaar om de scholen optimaal te ondersteunen bij hun onderwijsambities. Daarnaast was er een IT-technisch argument. Het beheer op scholen moest eenvoudiger en ICT-medewerkers van de verschillende scholen zijn door de standaardisatie in staat elkaar te helpen bij het beheer.

“IT blijft mensenwerk. Hands on snapt dat heel goed.”

Tim Heuperman over de keuze voor Hands on als IT-partner: “Hands on is flexibel en denkt met ons mee. Ik kan altijd bij ze terecht met vragen. Maar de echte toegevoegde waarde ligt in de kennis binnen de diverse branches. De branchefocus, op onder andere het onderwijs, en het werken in klantenteams zorgen ervoor dat het contact effectief verloopt. De kennissessies die Hands on organiseert gebruik ik om mijn kennis en netwerk binnen het Onderwijs en ICT landschap te vergroten. Uiteindelijk blijft ook IT mensenwerk. Hands on snapt dat heel goed, investeert in haar mensen en weet hierdoor ook heel goed wat er speelt bij klanten en organisaties.“

Over SVOK

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk en de Kennemer Praktijkschool & LWOO in Heemskerk. SVOK biedt onderwijs aan 7.498 leerlingen en werkgelegenheid aan 778 medewerkers. SVOK zet zich in om het beste uit iedere leerling te halen. Van praktijkschool en leerwegondersteunend onderwijs tot het gymnasium. SVOK wil haar leerlingen motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze hun capaciteiten volop kunnen ontplooien en ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen.