SharePoint bij het Nordwin College

Andries Kuipers: ik kies voor optimale kennisdeling en beheersbaarheid

SharePoint bij het Nordwin College

Over het Nordwin College

Het Nordwin College is het groene opleidingscentrum voor het VMBO, MBO en Cursus & Contract onderwijs. Binnen de onderwijsinstelling staat duurzaamheid centraal: de focus ligt niet alleen op het milieu(bewustzijn) maar ook op de relatie met de leerling. 'Er zijn voor de leerling' vormt het speerpunt. Het Nordwin College kent vier vestigingen in Friesland, waaronder Heerenveen, Buitenpost, Leeuwarden en Sneek. Lees meer over het Nordwin College

Uitdagingen

Andries Kuipers, systeem- en netwerkbeheerder bij het Nordwin College: “Voor alle interne en externe communicatie maakten wij gebruik van LiveLink, een intranetdienst binnen Kennisnet die door de landelijke AOC's is opgezet. Deze intranetdienst stopte per november 2014. Vanaf dan moet je keuzes maken: met welke onderliggende techniek gaan wij onze intranetportal opnieuw opzetten en inrichten? Hoe zorgen wij ervoor dat leerlingen, collega's én ouders deze portal als toegevoegde waarde zien en ook werkelijk gaan gebruiken? En last but not least: hoe ga je om met de rechtenstructuur en documentenbeheer?” 

Over het project

“In SharePoint waren documenten, in tegenstelling tot onze oude intranet, veel beter te beheersen. Als onderwijsinstelling hebben wij met verschillende doelgroepen te maken, waaronder leerlingen, ouders van leerlingen en docenten/medewerkers.”

SharePoint bij het Nordwin College

Iedere doelgroep kent zijn eigen wensen op het gebied van informatievoorziening en vereisten op het gebied van documentbeheer. Het is voor ons niet wenselijk om intern gerichte nieuwsitems over ons personeel, te delen met ouderen van onze leerlingen. Met SharePoint hebben we hier grip op. Dat werkt heel prettig. Met de komst van SharePoint is de betrokkenheid binnen onze organisatie groter geworden: waar wij voorheen gebruik maakten van een aparte website voor leerlingen, docenten en ouders, hebben wij nu één centraal platform waarop wij zoveel mogelijk kennis en informatie delen.”  

Andries Kuipers: “Waar wij voorheen gebruik maakten van een aparte website voor leerlingen, docenten en ouders, hebben wij nu één centraal platform waarop wij zoveel mogelijk kennis en informatie kunnen delen.”

Waarom Hands on

“Hands on is op de hoogte van alle ins en outs als het gaat om Microsoft oplossingen en heeft aantoonbare ervaring binnen het onderwijs. Onze IT-partner moet echt een meerwaarde bieden. Dit door de nuttige eigenschappen van IT optimaal binnen onze school in te zetten en vooruit te denken. De keuze voor Hands on als onze IT-partner was snel gemaakt!”

SharePoint bij het Nordwin College