Koninklijke Metaalunie na Hyper-V migraties klaar voor de toekomst

Project draagt bij aan realisatie IT-doelstellingen

Als Hoofd Automatisering bij Koninklijke Metaalunie, is Robin van Noort verantwoordelijk voor alle ICT-gerelateerde vraagstukken binnen die organisatie. Hij stond vanaf zijn aantreden in 2013 voor de uitdaging om de technische infrastructuur te optimaliseren, het huidige ERP (Microsoft Dynamics AX) systeem te stabiliseren en het IT-orgaan verder te professionaliseren.

Koninklijke Metaalunie na Hyper-V migraties klaar voor de toekomst

De doelstellingen zijn ambitieus en risicovol. Daarom heeft Robin besloten te zoeken naar partners om hier gezamenlijk invulling aan te geven.

Koninklijke Metaalunie na Hyper-V migraties klaar voor de toekomst

Klik

Gedurende de IT-partner benchmark werd al snel duidelijk dat Hands On en Koninklijke Metaalunie een klik hadden. De werkwijze, ‘hands on’ mentaliteit en  bedrijfscultuur sloten goed op elkaar aan. “Sindsdien werken we met veel plezier en resultaatgericht samen aan het volbrengen van onze doelstelling; het optimaliseren van onze technische infrastructuur”, aldus van Noort.

Migratie naar Hyper-V

Koninklijke Metaalunie werkte met het primaire Dynamics AX systeem, die bij zijn introductie nog volop in ontwikkeling was. Na een gedegen inventarisatie, gericht op lopende parallelle ontwikkelingstrajecten, werd al snel duidelijk dat de koers drastisch veranderd moest worden. Vervolgens werd een korte en lange termijn visie vervaardigd. Koninklijke Metaalunie koos ervoor om een nieuw CRM-systeem parallel aan het oude te ontwikkelen, gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM 2013. Om hieraan technisch gevolg en invulling te geven is in samenwerking met Hands On een plan van aanpak geschreven, gebaseerd op Hyper-V technologie. Er zijn twee nieuwe nodes aangeschaft, waardoor het mogelijk werd het ontwikkeltraject parallel aan het huidige productieproces te laten plaatsvinden, te testen en uiteindelijk in beheer te nemen.
Nadat het nieuwe Dynamics CRM platform in productie was, is ook het op VMWare gebaseerde oudere systeem gemigreerd naar Hyper-V. Met deze methode zijn onnodige risico’s vermeden en draait Metaalunie nu, na consolidatie en standaardisatie, alle systemen op een Hyper-V private cloud omgeving.

Kennisoverdracht

De projecten zijn in samenwerkingsverband met Hands On doorlopen, wat heeft bijgedragen aan de gewenste kennisoverdracht aan Koninklijke Metaalunie. Daarnaast heeft de transparante manier van werken Metaalunie in staat gesteld eventuele beheerstaken zelfstandig uit te voeren. Voordeel hiervan is dat de ICT-afdeling van Metaalunie niet ontvreemd van de eigen ‘on premises technische back-end’ omgeving.