Wat hebben jouw collega’s nodig om optimaal samen te werken?

  • Datummaandag 8 oktober 2018
Wat hebben jouw collega’s nodig om optimaal samen te werken?

Het succes van bedrijven hangt voor een groot deel af van de manier waarop wordt samengewerkt. Door de jaren heen zijn we gewend geraakt aan een veel kortcyclischere manier van samenwerken:

  • Vroeger werkten we in langdurige projecten en volgens vaste kaders
  • Nu werken we op een veel praktischer manier, met veel meer tussentijdse resultaten


Samenwerken (met collega’s, met klanten én met leveranciers) biedt nog veel ruimte voor verbetering. Vlogen we vroeger de wereld over om samen te werken, nu kunnen we online afstemmen en creativiteit delen. De opkomst van samenwerkingsplatformen heeft daar enorm aan bijgedragen. We volgen direct de teamprestaties en weten precies wie wat heeft ontwikkeld. We hergebruiken kennis en delen elkaars documenten, om heel snel zaken te produceren in de groep. Dit past ook goed bij de ‘nieuwere’ generaties, die gewend zijn om kennis snel te zoeken en vinden via de zoekmachine, en gewapend met Wikipedia en andere bronnen tot productie te komen.

ICT-platformen verbeteren de interne en externe samenwerking

Naast interne samenwerking zien we een enorme tendens om meer extern samen te werken: cocreatie met klanten. Dat betekent dat de spreekwoordelijke ‘schutting’ tussen de eigen organisatie en die van de klant (of leverancier) verdwijnt. Er ontstaat een behoefte aan omgevingen waarin werknemers uit verschillende organisaties:

  • kennis uitwisselen
  • inzicht in projecten hebben
  • de voortgang van de samenwerking monitoren

Dit stimuleert de snelheid van oplevering, de ‘gezamenlijke spirit’ én de kwaliteit van het eindresultaat.

In onze ervaring is het daarom heel belangrijk om goed te kijken hoe samenwerking in de praktijk kan worden verbeterd. Dat lukt met ICT-platformen die ervoor zorgen dat:

  • we elkaars vorderingen kunnen zien
  • inzichtelijk is wie wat aan het doen is, en wat de status is
  • alle betrokkenen snel en eenvoudig met elkaar kunnen afstemmen


Zowel werknemers als klanten en leveranciers hebben er belang bij om op nieuwe manieren samen te werken en tot nog betere prestaties te komen. Zelfs in Requests for Information (RfI’s) en Requests for Proposals (RfP’s) zien we dat bedrijven het verschil kunnen maken, wanneer ICT-platformen de samenwerking versnellen en verbeteren. Vooral als de samenwerking draait om gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen. Het creatieproces kan aanzienlijk worden versneld als twee of meer partijen via een portaal samenwerken. Denk aan het geven van feedback, of correct versiebeheer binnen een project waar een groot aantal werknemers bij betrokken zijn.

Meer lezen over het belang van beleid?

Wil je meer lezen over het belang van beleid met betrekking tot ICT? Download ons e-book 'ICT-beleid, wat levert het op?' waarin we dieper ingaan op thema's waar je rekening mee moet houden.